Outsider Art

outsider art
Zonder titel 1 (paneel)

Er is een stroming waaronder mijn werk uit het verleden geplaatst kan worden: Outsider art, buitenstaanders kunst ook wel Art Brut genoemd. In het prentenkabinet van het Kröller Müller museum was in 2010 de collectie ‘Outsider Art’ te bezichtigen van beeldend kunstenaar Joost van den Toorn. Hij verzamelde kunst van mensen met een psychiatrische achtergrond, meestal zonder kunstopleiding en die min of meer buiten de maatschappij staan.

Op 23 maart 2010 radio 6, De avonden, 20:05 – 20:50 was er een interview te beluisteren met Joost van den Toorn. Hij was 15 maart 2010 te gast bij “De wereld draait door” en vertelde daar over zijn werk en dat van de outsiderkunstenaars.

De expositie in Kröller Müller was te zien van 13 maart 2010 – 20 juni 2010

Joost van den Toorn  collectie

Joost van den Toorn over zijn verzameling outsider art: “Goede kunst is zo zeldzaam, dat je er beter ook op minder voor de hand liggende plaatsen naar kunt zoeken. Niet alleen ver weg, maar ook aan de zelfkant van onze maatschappij. Veel van het hier verzamelde werk werd gemaakt in psychiatrische inrichtingen, zoals de Gugging in Maria Gugging in Oostenrijk, in daklozenpensions, of op straat. In het museum hangt het resultaat van tien jaar verzamelwoede. Gekocht bij een stuk of vijf gespecialiseerde galeries in Europa, de VS en op veilingen. Ik hoop dat deze bezielde, compromisloze kunst, u net zo inspireert als ze mij heeft gedaan en nog steeds doet”. bron: http://krollermuller.nl

Zie ook http://www.diversehandel.nl/outsiderart/ voor een heldere uitleg over Art Brut en Outsider Art en info op  wikipedia